Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Asiakirjojen ja Valokuvien digitointipalvelu

Pikselitehdas Oy tuottaa palvelujärjestelmänsä puitteissa korkeatasoista, painolaatuista digitointipalvelua yli 20-vuoden kokemuksella:

• Eri kokoiset valokuvat ja kartongit, max koko A3+
• Perusasiakirjat ja hauraat museaaliset asiakirjat, max koko A3+
• Materiaalit voivat olla eri kokoisia ja eri tyyppisiä
• 2- puoleinen digitointi samassa prosessissa

                                                                                                                                                                                                               


Kaiken tyyppisten asiakirja- ja valokuva aineistojen digitointi automaattisena prosessina turvallisesti ja tehokkaasti - myös repaleiset ja hauraat vanhat asiakirjat ja valokuvat. Asiakirjojen digitointitekniikka valitaan niiden kunnon ja tyypin mukaan.

Digitointijärjestelmää suunniteltaessa on huomioitu hauraiden ja helposti vahingoittuvien asiakirjojen ja valokuvien sensitiivinen käsittely - digitoitava materiaali säilyy täysin vahingoittumattomana koko digitointiprosessin ajan.

Digitoitavat asiakirjat tai valokuvat voivat olla eri kokoisia pienistä valokuvista aina A3+ kokoon saakka. Materiaalien molemmat puolet voidaan lisäksi tarvittaessa digitoida samassa prosessissa.

Digitoitava materiaali voi olla esim. ohutta ja haurasta silkkipaperia tai paksua ja jäykkää kartonkia - kaikki eri tyyppiset materiaalit voidaan digitoida turvallisesti saman tuotantovaiheen aikana.

Lue lisää tältä sivulta kohdasta asiakirjojen ja valokuvien digitointitekniikka. DIGITOINTIPROSESSIN ERI VAIHEET


Asiakirjojen ja Valokuvien digitointi ja editointi

Asiakirjojen ja valokuvien digitointi tapahtuu 48-Bittisessä väriavaruudessa, mikä takaa kuvayksityiskohtien taltioimisen tarkasti ja sävyjen jakautumisen tasaisesti koko sävyskaalan alueelle.

Näin syntynyt raakadata editoidaan omana prosessinaan digitoinnin jälkeen. Editoinnin tarkoituksena on tuottaa varsinaiset talle- ja käyttöversiot 24- bittisessä TIFF-kuvaformaatissa, joissa tärkeää on kohteen toistuminen mahdollisimman alkuperäisenä informaatiota kadottamatta. Näin suoritettu kuvankäsittely mahdollistaa kuvamateriaalien taltioimisen parhaalla mahdollisella laadulla.   

Editointiprosessi pääpiirteittäin:

  • AdobeRGB profiiliin- 24 Bittiä-TIFF

  • Kuva-alueen rajaus

  • Kuvien suoristus

  • Kuvien histogrammi säädettynä

  • Kuvien tumma- ja vaalea pää säädettynä

  • Vanhojen värivirheellisten punertavien, sinertävien ja kellastuneiden kuvien värien palautus

Laadukkaista TIFF- kuvista voidaan valmistaa halutun kokoisia, esim. pakattuja Jpeg- formaatissa olevia käyttökuvia eri tarkoituksiin.


Vanhat valokuvat ovat usein väreiltään vääristyneitä. Alla oleva esimerkki kertoo, että ne voidaan kuitenkin palauttaa alkuperäisiä vastaaviksi kuvankäsittelyn avulla.

  Skannattu kuva ilman editointia                                                             Editoitu kuva  

TIFF- ja Jpeg- kuvaformaattien erot

Jpeg- kuvaformaatti on tehokas kuvien pakkaamiseen (=pienet tiedostokoot) mutta se hävittää kuvayksityiskohtia varsinkin kuvan tumman ja vaalean pään sävyissä. Pahiten Jpeg- formaatin ongelmat ilmenevät ali- tai ylivalottuneissa kuvaoriginaaleissa. Lisäksi kuvan laatu heikkenee jokaisella käsittelykerralla.

Jpeg- formaatti ei sovellu kuvakorjailuun, vaan tähän tarkoitukseen kannattaa käyttää kuvainformaation säilyttävää TIFF-kuvaformaattia.


Asiakirjojen ja Valokuvien digitointitekniikka

Huonokuntoisten valokuvien ja asiakirjojen digitointia varten on kehitetty automatisoitu tuotantolinja, jossa on huomioitu materiaalien sensitiivinen käsittely koko digitointiprosessin ajan. 

Digitointijärjestelmä ei vahingoita kuvattavaa materiaalia fyysisesti eikä valokemiallisesti. Originaalit pysyvät suorina ja täysin vahingoittumattomina koko digitointiprosessin ajan. Käytettävä tekniikka soveltuu täydellisesti hyvin herkkien materiaalien käsittelyyn. Digitoitavien valokuvien tai asiakirjojen ei tarvitse olla ehjiä. Myös vanhat, huonokuntoiset, repalaisetkin materiaalit voidaan digitoida turvallisesti ja tehokkaasti. Digitoitavien kohteiden molemmat puolet voidaan digitoida prosessissa samanaikaisesti.  

Pikselitehdas on digitoinut kyseisellä tekniikalla mm. vanhaa museaalista ohutta ja haurasta silkkipaperia kymmeniä tuhansia kappaleita Serlachius- projektiimme liittyen.

Ainutlaatuinen automaattinen digitointijärjestelmä kehitettiin Pikselitehtaan ja Serlachius-museoiden yhteistyöhankkeena. Sillä on tähän mennessä digitoitu satoja tuhansia eri tyyppisiä materiaaleja; lähinnä vanhaa museaalista asiakirja-aineistoa sekä vaihtelevan kuntoisia valokuvia. Katso lisätietoja Serlachius-museoiden asiakaslehdestä Sydämellisesti Sinun.

Hyväkuntoiset asiakirjat digitoimme dokumenttiskannerilla. Valokuvat digitoimme aina tasoskannauksena. Digitointiprosessiin kuuluu lisäksi:
• Laadunvalvonta digitoinnin ja editoinnin aikana  
• Kuvakansioiden ja kuvatiedostojen nimeäminen eri tavoin
• Kuvatiedostoihin syötettävät metatiedot
• Materiaalin/Datan säilytys, tietoturva ja suojamenettelyt


Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin DIGITOINTIPROSESSI