Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Diojen ja Negatiivien digitointipalvelu

Pikselitehdas Oy tuottaa palvelujärjestelmänsä puitteissa korkeatasoista, painolaatuista digitointipalvelua yli 20-vuoden kokemuksella:

• Kehystetyt diat* (5x5)cm (ei tarvitse olla lippaissa)
• Eri kokoiset diat liuskoina tai yksittäisinä ruutuina
• Eri kokoiset negatiivit liuskoina tai yksittäisinä ruutuina                                                                                        


* Lasisissä dia- kehyksissä digitointi sumentaa digitointitulosta. Lisäksi vaarana on ns. Newtonin- renkaiden ja lasien välissä olevien roskien ja pölyhiukkasten digitoituminen itse kuvatiedostoon. Puramme tarvittaessa lasisissa kehyksissä olevat filmit ja digitoimme ne ilman kehyksiä kehittämämme pidikeratkaisun avulla optimaalisen digitointituloksen takaamiseksi. Digitoinnin jälkeen filmit voidaan tarvittaessa myös arkistoida näissä kartongista valmistetuissa pidikkeissä.

Ratkaisu on huomattavasti kustannustehokkaampi verrattuna perinteiseen menetelmään, jossa diat uudelleen kehystetään lasittomiin kehyksiin.DIGITOINTIPROSESSIN ERI VAIHEET

Diojen ja Negatiivien digitointi ja editointi

Diojen ja negatiivien skannaus ja editointi tapahtuu 48- Bittisessä HDR (High dynamic range) väriavaruudessa, mikä takaa kuvayksityiskohtien taltioimisen tarkasti ja sävyjen jakautumisen tasaisesti koko sävyskaalan alueelle.

Skannerin tuottama 48- bittinen HDR- raakadata editoidaan omana prosessinaan digitoinnin jälkeen. Editoinnin tarkoituksena on tuottaa varsinaiset talle- ja käyttöversiot 24- bittisessä TIFF-kuvaformaatissa, joissa tärkeää on kohteen toistuminen mahdollisimman alkuperäisenä informaatiota kadottamatta. Näin suoritettu kuvankäsittely mahdollistaa kuvamateriaalien taltioimisen parhaalla mahdollisella laadulla.   

Editointiprosessi pääpiirteittäin:

  • AdobeRGB profiiliin- 24 Bittiä-TIFF

  • Kuva-alueen rajaus

  • Kuvien suoristus

  • Kuvien histogrammi säädettynä

  • Kuvien tumma- ja vaalea pää säädettynä

  • Vanhojen värivirheellisten punertavien, sinertävien ja kellastuneiden kuvien värien palautus

Laadukkaista TIFF- kuvista voidaan valmistaa halutun kokoisia, esim. pakattuja Jpeg- formaatissa olevia käyttökuvia eri tarkoituksiin.


Ali- tai ylivalottuneet negatiivit

Negatiivit voivat olla pahasti alivalottuneita (negana vaaleita) tai ylivalottuneita (negana tummia), jolloin kuvainformaatiota on vain vähän havaittavissa.

Ali- tai ylivalottuneet negatiivit voidaan skannauksen jälkeen tarvittaessa säätää siten, että kuvasta saadaan paremmin kuvayksityiskohdat esiin. Lue lisää.
  Alivalottunut negatiivi                                                     Editoitu alivalottunut negatiivi

  Ylivalottunut negatiivi                                                     Editoitu ylivalottunut negatiivi


TIFF- ja Jpeg- kuvaformaattien erot

Jpeg- kuvaformaatti on tehokas kuvien pakkaamiseen (=pienet tiedostokoot) mutta se hävittää  kuvayksityiskohtia varsinkin kuvan tumman ja vaalean pään sävyissä. Pahiten Jpeg- formaatin ongelmat ilmenevät ali- tai ylivalottuneissa kuvaoriginaaleissa. Lisäksi kuvan laatu heikkenee jokaisella käsittelykerralla.

Jpeg- formaatti ei sovellu kuvakorjailuun, vaan tähän tarkoitukseen kannattaa käyttää kuvainformaation säilyttävää TIFF-kuvaformaattia.


Diojen ja Negatiivien digitointitekniikka

Diat ja negatiivit skannataan Pikselitehtaan kehittämissä kuvapidikkeissä automaattisena prosessina. Filmien arkistointi on pidikkeissä myös mahdollista, mikäli ne valmistetaan arkistointikelpoisesta materiaalista.

Pidikkeissä oleva filmimateriaali puhdistetaan irtopölystä ja roskista ennen niiden digitointia ionisointiin perustuvan tekniikan avulla. Tekniikan avulla estetään irtopölyn ja roskien tallentumista itse kuvatiedostoon.

Digitointijärjestelmä ei vahingoita kuvattavaa materiaalia fyysisesti. Originaalit pysyvät suorina ja täysin vahingoittumattomina koko digitointiprosessin ajan Pikselitehtaan kehittämän ainutlaatuisen menetelmän ansiosta.

Järjestelmässä käytetään korkean densiteetin tasoskanneria, joka täyttää filmien digitoinnille asetetut laatuvaatimukset. Skannerin LED- valotustekniikka ei vahingoita kuvattavaa materiaalia valokemiallisesti.

Kts. Diojen ja Negatiivien automaattinen digitointijärjestelmä.  

Digitointijärjestelmä mahdollistaa lisäksi mm. paperivalokuvien ja helposti vaurioituvan herkän museaalisen asiakirja-aineiston digitoinnin tehokkaasti ja turvallisesti automaattisena prosessina aina hauraita silkkipapereita myöten.

Järjestelmä kehitettiin Pikselitehtaan ja Serlachius-museoiden yhteistyöhankkeena vuonna 2011. Katso lisätietoja Serlachius-museoiden asiakaslehdestä Sydämellisesti Sinun.

 

Digitointiprosessiin kuuluu lisäksi:
• Laadunhallinta digitoinnin ja editoinnin aikana  
• Kuvakansioiden ja kuvatiedostojen nimeäminen eri tavoin
• Kuvatiedostoihin syötettävät metatiedot
• Materiaalin/Datan säilytys, tietoturva ja suojamenettelytKansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin


DIGITOINTIPROSESSI